relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 23/2011

Raport nr 23/2011

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13 września 2011r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 13 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 7, 8, 9 i 12 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 115.889 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

 •     w dniu 7.09.2011 – 97 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 8.09.2011 – 77 sztuk po cenie 11,80 zł za jedną akcję
 •     w dniu 8.09.2011 – 146 sztuk po cenie 11,90 zł za jedną akcję
 •     w dniu 8.09.2011 – 760 sztuk po cenie 12,00 zł za jedną akcję
 •     w dniu 8.09.2011 – 253 sztuk po cenie 11,99 zł za jedną akcję
 •     w dniu 8.09.2011 – 1 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 9.09.2011 – 11.923 sztuk po cenie 11,80 zł za jedną akcję
 •     w dniu 9.09.2011 – 410 sztuk po cenie 11,90 zł za jedną akcję
 •     w dniu 9.09.2011 – 633 sztuk po cenie 11,86 zł za jedną akcję
 •     w dniu 9.09.2011 – 200 sztuk po cenie 11,65 zł za jedną akcję
 •     w dniu 12.09.2011 – 99.392 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 12.09.2011 – 1.997 sztuk po cenie 11,40 zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót