relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2022

Raport bieżący 13/2022
Data: 6.06.2022
Godzina: 16:24

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 6 czerwca 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A., na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości:

  1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2022 r.;
  2. treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Decora SA_ 03-06-2022
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie a niepodjętych Decora SA_ 03-06-2022

← Powrót