relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 25/2021

Raport bieżący 25/2021
Data: 19.11.2021
Godzina: 12:18
Temat:
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 listopada 2021 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba:

– w dniu 17 listopada 2021 r. dokonała nabycia 17.069 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 35,74 zł za jedną akcję,

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji

 

Powiadomienie_MAR19_WL_19.11.2021 19-11-2021

← Powrót