relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 80/2019

Raport bieżący 80/2019
Data: 12.07.2019
Godzina: 13:56

Temat:
Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 5 września 2019 roku
o godzinie 11.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

projekty_uchwał_NWZA_09.2019

12-07-2019

 

← Powrót