relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a. Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu. data i godzina aktualizacji 22.05.2023 | 13:13
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 22-05-2023
02 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem  22-05-2023
03 wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku  22-05-2023
04 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z wyników oceny za rok obrotowy 2022 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki  22-05-2023
05 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022  22-05-2023
06 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach  22-05-2023
07 Informacja o ogólnej liczbie akcji  22-05-2023
08 Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych  22-05-2023
09 Formularz głosowania dla pełnomocnika  22-05-2023
10 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna  22-05-2023
11 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna  22-05-2023
12 DECORA SA sprawozdanie finansowe 2022  22-05-2023
13 DECORA SA sprawozdanie z działalności 2022  22-05-2023
14 DECORA SA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF za rok 2022  22-05-2023
15 GK DECORA sprawozdanie finansowe 2022  22-05-2023
16 GK DECORA sprawozdanie z działalności 2022  22-05-2023
17 GK DECORA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2022  22-05-2023
18 Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2022 wraz z Listem Prezesa Zarządu  22-05-2023