relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art.  399  §  1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 22 kwietnia 2015 r. na godz. 14.00  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy,  które  odbędzie  się  w  Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A.  przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

•   Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Decora S.A.
•   Ogłoszenie ZWZA Decora S.A. wraz z porządkiem obrad ZWZA Decora S.A.
•   Projekty uchwał ZWZA Decora S.A.
•   Formularz głosowania dla pełnomocnika
•   Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna
•   Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna

Sprawozdania

•   Decora S.A. sprawozdanie finansowe 2014
•   Decora S.A. sprawozdanie zarządu 2014
•   Opinia i raport audytora z badania JS Decora S.A. 2014
•   List Prezesa Zarządu Decora S.A.
•   GK Decora sprawozdanie finansowe 2014
•   GK Decora sprawozdanie zarządu 2014
•   Opinia i raport audytora z badania SSF Decora 2014
•   List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej Decora