relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2016 roku, na godz. 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki DECORA S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

Informacja o ogolnej liczbie akcji w spółce Decora S.A.

Ogloszenie ZWZA Decora S.A. wraz z porządkiem obrad ZWZA Decora S.A.

Projekty uchwał ZWZA DECORA S.A.

Formularz głosowania dla pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna

Sprawozdania

DECORA SA sprawozdanie finansowe za 2015 rok

DECORA SA sprawozdanie z dzialalnosci jednostki za 2015 rok

Opinia i raport audytora z badania JS DECORA S.A. za 2015 rok

List Prezesa Zarzadu DECORA S.A.

GK DECORA SA skonoslidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok

GK DECORA SA sprawozdanie z dzialalnosci grupy za 2015 rok

Opinia i raport audytora z badania SSF GK DECORA SA za 2015 rok

List Prezesa Zarzadu Jednostki Dominujacej GK DECORA SA