relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 05 września 2019 roku, na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki DECORA S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 12.07.2019 | 14:05

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Informacja o ogólnej liczbie akcji – 12.07.2019 12-07-2019
Kalendarium Ogłoszenie NWZA Decora 09.2019 12-07-2019
Kalendarium Projekty uchwał NWZA 09.2019 12-07-2019
Kalendarium Formularz głosowania dla pełnomocnika – NWZA 09.2019 12-07-2019
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna 12-07-2019
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna 12-07-2019
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Informacja o ogólnej liczbie akcji – 21.05.2019 21-05-2019
Kalendarium Ogłoszenie ZWZA Decora 2019 21-05-2019
Kalendarium Projekty uchwał ZWZA 2019 21-05-2019
Kalendarium Formularz głosowania dla pełnomocnika – ZWZA 2019 21-05-2019
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna 21-05-2019
Kalendarium Wzór pełnomoncnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna 21-05-2019
Kalendarium DECORA SA Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 21-05-2019
Kalendarium DECORA SA Sprawozdanie z działalności za 2018 rok 21-05-2019
Kalendarium GK DECORA Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 21-05-2019
Kalendarium GK DECORA Sprawozdanie z działalności za 2018 rok 21-05-2019
Kalendarium List Prezesa Zarządu 2018 DECORA SA 21-05-2019
Kalendarium List Prezesa Zarządu 2018 GK DECORA 21-05-2019
Kalendarium Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą DECORA SA 21-05-2019
Kalendarium Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą GK DECORA 21-05-2019
Kalendarium Oświadczenie Rady Nadzorczej DECORA SA 21-05-2019
Kalendarium Oświadczenie Rady Nadzorczej GK DECORA 21-05-2019
Kalendarium Oświadczenie Zarządu DECORA SA 21-05-2019
Kalendarium Oświadczenie Zarządu GK DECORA 21-05-2019
Kalendarium Sprawozdanie z badania JSF za rok 2018 – Decora S.A. 21-05-2019
Kalendarium Sprawozdanie z badania SSF za rok 2018 – GK Decora S.A 21-05-2019

data i godzina aktualizacji

21.05.2019 | 12:00