relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 czerwca 2019 roku, na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki DECORA S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Informacja o ogólnej liczbie akcji – 25.04.2019 25-04-2019
Kalendarium Ogłoszenie ZWZA Decora 2019 25-04-2019
Kalendarium Projekty uchwał ZWZA 2019 25-04-2019
Kalendarium Formularz głosowania dla pełnomocnika – ZWZA 2019 25-04-2019
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna 25-04-2019
Kalendarium Wzór pełnomoncnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna 25-04-2019
Kalendarium DECORA SA Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 25-04-2019
Kalendarium DECORA SA Sprawozdanie z działalności za 2018 rok 25-04-2019
Kalendarium GK DECORA Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 25-04-2019
Kalendarium GK DECORA Sprawozdanie z działalności za 2018 rok 25-04-2019
Kalendarium List Prezesa Zarządu 2018 DECORA SA 25-04-2019
Kalendarium List Prezesa Zarządu 2018 GK DECORA 25-04-2019
Kalendarium Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą DECORA SA 25-04-2019
Kalendarium Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą GK DECORA 25-04-2019
Kalendarium Oświadczenie Rady Nadzorczej DECORA SA 25-04-2019
Kalendarium Oświadczenie Rady Nadzorczej GK DECORA 25-04-2019
Kalendarium Oświadczenie Zarządu DECORA SA 25-04-2019
Kalendarium Oświadczenie Zarządu GK DECORA 25-04-2019
Kalendarium Sprawozdanie z badania JSF za rok 2018 – Decora S.A. 25-04-2019
Kalendarium Sprawozdanie z badania SSF za rok 2018 – GK Decora S.A 25-04-2019

data i godzina aktualizacji

25.04.2019 | 14:30