relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Na żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, to jest przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402¹ i 402² w związku z art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych ogłasza się zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku, początek o godz. 14:00 w siedzibie Spółki DECORA Spółka Akcyjna w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Decora S.A. 10-01-2019
Kalendarium Ogłoszenie NWZA Decora S.A. wraz z porządkiem obrad NWZA Decora S.A. 10-01-2019
Kalendarium Projekty uchwał NWZA Decora S.A. 10-01-2019
Kalendarium Formularz głosowania dla pełnomocnika 10-01-2019
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna 10-01-2019
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna 10-01-2019

data i godzina aktualizacji

10.01.2019 | 14:33

Na żądanie złożone w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, to jest przez Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, działając na podstawie art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku, początek o godz. 14:00 w siedzibie Spółki DECORA Spółka Akcyjna w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium

Informacja o ogólnej liczbie akcji

29-11-2018

Kalendarium

Formularz głosowania dla pełnomocnika – NWZA 01.2019

29-11-2018
Kalendarium

ogłoszenie NWZA 01.2019

29-11-2018
Kalendarium

Projekt uchwały NWZA 2019 Spółki Decora S.A.

29-11-2018
Kalendarium

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna

29-11-2018
Kalendarium

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna

29-11-2018

data i godzina aktualizacji

29.11.2018 | 14:00