relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 roku, na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki DECORA S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium

Formularz głosowania dla pełnomocnika – ZWZA 2018

29-03-2018

Kalendarium

Informacja o ogólnej liczbie akcji 2018

29-03-2018
Kalendarium

Ogłoszenie ZWZA Decora S.A. 2018

29-03-2018
Kalendarium

Projekty uchwał ZWZA 2018 Spółki DECORA S.A.

29-03-2018
Kalendarium

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna

29-03-2018
Kalendarium

Wzór pełnomoncnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna

29-03-2018

 Sprawozdania.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium

DECORA S.A. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

29-03-2018

Kalendarium

DECORA S.A. Sprawozdanie z dzialalnosci jednostki za 2017 rok

29-03-2018

Kalendarium

GK DECORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok

29-03-2018

Kalendarium

GK DECORA Sprawozdanie z dzialalnosci grupy za 2017 rok

29-03-2018

Kalendarium

List Prezesa Zarzadu DECORA S.A.

29-03-2018

Kalendarium

Opinia i raport audytora z badania JS Decora S.A. za 2017 rok

29-03-2018

Kalendarium

Opinia i raport audytora z badania SSF GK Decora za 2017 rok

29-03-2018

Opublikowano 29 marca 2018 roku o godzinie 15:05