relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art. 399 §1 w związku z art. 402(1) Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 29 listopada 2013 r. na godz.14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MF z dn.19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Uwaga – zmiana porządku obrad – Informacje w załączeniu.