relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 maja 2017 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki DECORA S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Decora S.A.

11-04-2017

Kalendarium Ogłoszenie ZWZA Decora S.A. wraz z porządkiem obrad ZWZA Decora S.A. 11-04-2017
Kalendarium Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. 11-04-2017
Kalendarium Formularz głosowania dla pełnomocnika 11-04-2017
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna 11-04-2017
Kalendarium Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna 11-04-2017

Sprawozdania.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Decora S.A. sprawozdanie finansowe za 2016 rok

11-04-2017

Kalendarium Decora S.A. sprawozdanie z działalności jednostki za 2016 rok 11-04-2017
Kalendarium Opinia i raport audytora z badania JSF Decora S.A. za 2016 rok 11-04-2017
Kalendarium List Prezesa Zarządu Decora S.A. 11-04-2017
Kalendarium GK Decora skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok 11-04-2017
Kalendarium GK Decora sprawozdanie z działalności grupy za 2016 rok 11-04-2017
Kalendarium Opinia i raport audytora z badania SSF GK Decora za 2016 rok 11-04-2017