relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego 24a, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 3 września 2018 roku, początek o godz. 14:00, w siedzibie Spółki pod adresem ulica Prądzyńskiego 24 a, 63-000 Środa Wielkopolska.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium

Ogloszenie NWZA Decora 2018

01-08-2018

Kalendarium

Ogolna informacja o liczbie akcji w Decora S.A.

01-08-2018
Kalendarium

Projekty Uchwał NWZA 03.09.2018

01-08-2018
Kalendarium

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba fizyczna

01-08-2018
Kalendarium

Wzór pełnomocnictwa – Akcjonariusz – osoba prawna

01-08-2018

data i godzina aktualizacji

01.08.2018 | 10:09