relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA


Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Włodzimierza Lesińskiego projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 września 2020 roku „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego”.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Formularz do głosowania dla pełnomocnika wg stanu na dzień 1 września 2020 roku.

nazwa dokumentu data aktualizacji
01 Projekty uchwał na NWZA na 08.09.2020 wg stanu na dzień 01.09.2020 01-09-2020
02 formularz głosowania dla pełnomocnika wg stanu na dzień 01.09.2020 01-09-2020

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000224559, NIP: 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 527.353,15 PLN, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 11.08.2020 | 10:45

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium 01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 11-08-2020
Kalendarium 02 załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 11-08-2020
Kalendarium 03 projekty uchwał WZ 11-08-2020
Kalendarium 04 Informacja o ogólnej liczbie akcji 11-08-2020
Kalendarium 05 klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych 11-08-2020
Kalendarium 06 formularz głosowania dla pełnomocnika 11-08-2020
Kalendarium 07 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna 11-08-2020
Kalendarium 08 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna 11-08-2020