relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 13.05.2024 | 14:16

typnazwa dokumentudata aktualizacji
01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia13-05-2024
02 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 13-05-2024
03 wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku 13-05-2024
04 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z wyników oceny za rok obrotowy 2023 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki 13-05-2024
05 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 13-05-2024
06 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 13-05-2024
07 Informacja o ogólnej liczbie akcji 13-05-2024
08 Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych 13-05-2024
09 Formularz głosowania dla pełnomocnika 13-05-2024
10 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna 13-05-2024
11 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna 13-05-2024
12 DECORA SA sprawozdanie finansowe 2023 13-05-2024
13 DECORA SA sprawozdanie z działalności 2023 13-05-2024
14 DECORA SA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF za rok 2023 13-05-2024
15 GK DECORA sprawozdanie finansowe 2023 13-05-2024
16 GK DECORA sprawozdanie z działalności 2023 13-05-2024
17 GK DECORA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2023 13-05-2024
18 Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 202 wraz z Listem Prezesa Zarządu 13-05-2024