relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Temat:

Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 22 czerwca 2023 r.   

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A., na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w załączniku do raportu bieżącego z 22 czerwca 2023 r. nr.17/2023 znalazł się błąd, polegający na wskazaniu w odniesieniu do uchwał nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, że nie zostały one podjęte, podczas gdy wszystkie uchwały poddane pod głosowanie na tym Walnym Zgromadzeniu uzyskały wymaganą do ich podjęcia większość głosów. Liczba głosów, uzyskanych przez te uchwały została w załączniku wskazana prawidłowo, zgodnie z protokołem notarialnym z tego Walnego Zgromadzenia.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Decora_WZA_2023_06_22_tresc_uchwal_korekta

23-06-2023