relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdanie jednostkowe Decora SA za 2014 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Decora S.A. sprawozdanie finansowe 2014 20-03-2015
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Decora S.A. sprawozdanie zarządu 2014 20-03-2015
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 List Prezesa Zarządu Decora S.A. 20-03-2015
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Opinia i raport audytora z badania JS Decora S.A. 2014 20-03-2015

 

Sprawozdanie skonsolidowane GK Decora za 2014 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 GK Decora sprawozdanie finansowe 2014 20-03-2015
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 GK Decora sprawozdanie zarządu 2014 20-03-2015
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 List Prezesa Zarzadu Jednostki Dominujacej Decora 20-03-2015
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Opinia i raport audytora z badania SSF Decora 2014 20-03-2015