relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2009 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2009 List Prezesa Zarządu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie finansowe 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Opinia i raport audytora 31-12-2009

 

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2009 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2009 List Prezesa Zarządu Jednostki Dominujacej 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Oświadczenie o audytorze 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Opinia i raport audytora 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie finansowe 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu 31-12-2009