relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdanie jednostkowe Decora SA za 2015 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2015 rok

List Prezesa Zarządu Decora S.A.

18-03-2016

Sprawozdania roczne za 2015 rok

Decora S.A. – Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

18-03-2016
Sprawozdania roczne za 2015 rok

Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci jednostki 2015 rok.

18-03-2016
Sprawozdania roczne za 2015 rok

Opinia i raport audytora z badania JS Decora S.A. za 2015 rok.

18-03-2016

 

Sprawozdanie skonsolidowane GK Decora SA za 2015 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2015 rok

List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK Decora S.A.

18-03-2016

Sprawozdania roczne za 2015 rok

GK Decora S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

18-03-2016
Sprawozdania roczne za 2015 rok

GK Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci grupy za 2015 rok.

18-03-2016
Sprawozdania roczne za 2015 rok

Opinia i raport audytora z badania SSF GK Decora S.A. za 2015 rok.

18-03-2016