relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Raporty jednostkowe

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Raporty roczne za rok 2011 List Prezesa Zarzadu Decora 31-12-2011
Raporty roczne za rok 2011 Sprawozdanie finansowe Decora 31-12-2011
Raporty roczne za rok 2011 Sprawozdanie Zarzadu Decora 31-12-2011
Raporty roczne za rok 2011  Opinia i raport audytora 31-12-2011

Raporty skonsolidowane

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Raporty roczne za rok 2011 List Prezesa zarzadu Jednostki Dominujacej 31-12-2011
Raporty roczne za rok 2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31-12-2011
Raporty roczne za rok 2011 Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu Jednostki Dominujacej 31-12-2011
Raporty roczne za rok 2011 Opinia i raport audytora 31-12-2011