relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdanie jednostkowe Decora SA za 2016 rok | godzina 07:51

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2016 rok

List Prezesa Zarządu Decora S.A.

06-04-2017

Sprawozdania roczne za 2016 rok

Oświadczenie zarządu Decora S.A. za 2016 rok.

06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok

Decora S.A. – Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok

Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci jednostki 2016 rok.

06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok

Opinia i raport audytora z badania JSF Decora S.A. za 2016 rok.

06-04-2017

 

Sprawozdanie skonsolidowane GK Decora SA za 2016 rok | godzina 08:01

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2016 rok

List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK Decora S.A.

06-04-2017

Sprawozdania roczne za 2016 rok

GK Decora S.A. oświadczenie zarządu za 2016 rok.

06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok

GK Decora S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok

GK Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci grupy za 2016 rok

06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok

Opinia i raport audytora z badania SSF GK Decora S.A. za 2016 rok.

06-04-2017