relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2019 roku, Spółka otrzymała od Pana Włodzimierza Lesińskiego zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

 

 

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie_WL_KNF_art69uoo_12.12

12-12-2019