relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2010 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2010 List Prezesa Zarządu Decora 31-12-2010
Sprawozdanie roczne za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Decora                                                  31-12-2010
Sprawozdanie roczne za rok 2010  Opinia i raport audytora 31-12-2010
Sprawozdanie roczne za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu Decora 31-12-2010

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2010 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31-12-2010
Sprawozdanie roczne za rok 2010 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominujacej 31-12-2010
Sprawozdanie roczne za rok 2010 List Prezesa ząrzadu Jednostki Dominującej 31-12-2010
Sprawozdanie roczne za rok 2010 Opinia i raport audytora 31-12-2010