relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2006 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2006 List Prezesa Zarządu 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Oświadczenie o audytorze 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Opinia i raport audytora 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Sprawozdanie finansowe 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Sprawozdanie zarządu 31-12-2006

 

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2006 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2006 List Prezesa Jednostki Dominującej 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Oświadczenie o audytorze 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Opinia i raport audytora 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 31-12-2006
Sprawozdanie roczne za rok 2006 Skonsolidowane sprawozdanie zarządu 31-12-2006