relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2007 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2007 List Prezesa Zarządu 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Oświadczenie o audytorze 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Opinia i raport audytora 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Sprawozdanie finansowe 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Sprawozdanie zarządu 31-12-2007

 

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2007 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2007 List Prezesa Jednostki Dominującej 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Oświadczenie o audytorze 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Opinia i raport audytora 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Sprawozdanie finansowe 31-12-2007
Sprawozdanie roczne za rok 2007 Sprawozdanie zarządu 31-12-2007