relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Skonsolidowany raport półroczny GK Decora S.A. za I półrocze 2022 rok | 26.08.2022 | godzina 06:50

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora S.A. za I półrocze 2022 rok (ZIP). 26-08-2022