relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2008 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2008 List Prezesa Zarządu 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o audytorze 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Opinia i raport audytora 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie finansowe 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie zarządu 31-12-2008

 

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2008 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2008 List Prezesa Jednostki Dominującej 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o audytorze 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Opinia i raport audytora 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie finansowe 31-12-2008
Sprawozdanie roczne za rok 2008 Sprawozdanie zarządu 31-12-2008