relacje inwestorskie > spółka >

Zarząd

Spółka

Waldemar Osuch
Prezes Zarządu

Waldemar Osuch związany jest z firmą od początku jej istnienia. Od 2004 roku, kiedy Decora przekształcona została w spółkę akcyjną stanął na czele Zarządu. Wcześniej, przez 10 lat był Dyrektorem firmy.

Waldemar Osuch posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn w zakresie Technologii. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej

Artur Hibner
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Artur Hibner rozpoczął współpracę z firmą w 1997 roku. Po przekształceniu Decora w spółkę akcyjną został Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym przedsiębiorstwa.

Artur Hibner posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing, o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Na tej uczelni ukończył również studia podyplomowe z zakresu Finanse i Rachunkowość oraz z zakresu Logistyki. Dodatkowo był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej