relacje inwestorskie > spółka >

Rada nadzorcza

Spółka

Włodzimierz Lesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Marzena Lesińska
Członek Rady Nadzorczej

 

Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej

 

Hermann-Josef Christian
Członek Rady Nadzorczej

 

Jacek Podgórski
Członek Rady Nadzorczej

 

Jakub Byliński
Członek Rady Nadzorczej