relacje inwestorskie > spółka >

Rada nadzorcza

Spółka

Marzena Lesińska

Członek Rady Nadzorczej

Marzena Lesińska, obywatelka Polski, nie jest zatrudniona w Spółce. Marzena Lesińska posiada wykształcenie wyższe (mgr sztuki). Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończyła również Akademię Sztuk Wizualnych w Poznaniu uzyskując zawód grafik komputerowy.
Przebieg kariery zawodowej
od 2011 ML Golf Sp. z.o.o – prezes
2007-2010 KIM Studio projektowania (Poznań) – właściciel
Od 2004 Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) – marketing manager
1997-1999 Agencja Reklamowa „Całka” (Poznań) – grafik komputerowy
Zgodnie ze złożonym przez Panią Marzenę Lesińską oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Panią Marzenę Lesińską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pani Marzena Lesińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Marzena Lesińska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.