relacje inwestorskie > spółka >

Akcjonariat

Spółka

Aktualizacja 27 września 2023 r.

Akcjonariusz % akcji % głosów
Włodzimierz Lesiński 39,18 39,18
Nationale Nederlanden OFE
9,99 9,99
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz  Polska S.A.
9,74 9,74
PKO BP OFE 9,72 9,72
Fundacja Zbigniewa Juroszka wraz ze Zbigniewem Juroszek
7,51 7,51
PZU OFE 6,26 6,26
Hermann Josef Christian 6,25
6,25
Pozostali 11,34 11,34