relacje inwestorskie > spółka >

Rada nadzorcza

Spółka

Włodzimierz Lesiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Lesiński, obywatel polski, nie jest zatrudniony w Spółce. Włodzimierz Lesiński posiada wykształcenie wyższe – Politechnika Poznańska, wydział budowa maszyn, specjalizacja – obrabiarki i urządzenia technologiczne (1980 rok).
Przebieg kariery zawodowej
od 03.2008 Lena Lighting S.A. (Środa Wlkp.) – Prezes Zarządu
11.1997 – 03.2006 Aquaform Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu – Przewodniczący Rady Nadzorczej
12.2004 – 03.2008 Lena Lighting S.A. (spółka powstała z połączenia Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o.)
od 01.1996 Dusar Industrie Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu
08.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu
01.2000 – 12.2004 Lena Electric Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu
01.2000 – 12.2004 Lena Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Członek Zarządu
01.1990 – 02.1991 Gobar Sp. z o.o. (Środa Wlkp.) – Pełnomocnik ds. Kontaktów Zagranicznych
11.1986 – 12.1989 Exbud Skanska Kielce – Kierownik Usługi
02.1984 – 12.1987 REMOPAP z siedzibą w Poznaniu – Samodzielny Konstruktor
01.1983 – 01.1984 Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. – Kierownik Działu Technicznego
04.1982 – 12.1982 WIEPOFAMA S.A. Poznań – Asystent Projektanta
06.1980 – 12.1980 P.W. MEHATRA z siedzibą w Środzie Wlkp. – Stażysta

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Włodzimierz Lesiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Włodzimierz Lesiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych.