relacje inwestorskie > spółka >

Rada nadzorcza

Spółka

Jacek Podgórski

Członek Rady Nadzorczej

 • Menedżer z 25 – letnim doświadczeniem pracy na wysokich poziomach zarządzania
  w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Wykorzystuje umiejętności analityczne w podejmowaniu decyzji strategicznych jak
  i w potwierdzonych rezultatami decyzjach długookresowo zwiększających szeroko rozumianą efektywność finansową
 • Buduje nastawione na jasno sprecyzowane cele multi-funkcjonalne zespoły projektowe angażując pracowników wszystkich szczebli
 • Umiejętnie zarządza zmianą i potrafi budować angażujące otoczenie wewnątrz firmy potwierdzone wynikami ankiet zaangażowania pracowników

Sanok Rubber Company SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu 06/2018 – Anwil SA , Grupa PKN Orlen  – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny        11/2014 – 02/2018

Największy w Polsce i 6 w Europie producent polichlorku winylu o mocach produkcyjnych 360 tys. ton. Drugi pod względem wolumenu producent nawozów azotowych w Polsce i 8 w Europie z produkcją na poziomie ok. 1 mln ton, W Anwilu obecnie pracuje ok. 1300 osób. Przychody spółki sięgają rocznie 3 mld PLN

 Osiągnięcia w okresie pełnienia funkcji:

 • restrukturyzacja GK Anwil, poprzez zbycie 4 spółek, w tym serwisowych oraz nie mieszczących się w długookresowej strategii Spółki. Skutkiem czego zatrudnienie w GK Anwil obniżyło się
  z ok. 3000 do ok. 1300 pracowników
 • przeprowadzono strukturalne zmiany organizacyjne mające na celu poprawę efektywności zarządzania.
 • zmieniono system pracy z pięciobrygadowego na czterobrygadowy.

Wprowadzone zmiany organizacyjne przynoszą rocznie kilkumilionowe oszczędności w kosztach stałych

 • w latach 2015 – 2017 Anwil SA osiągał historycznie najwyższe wartości EBITDA. Rokrocznie powyżej 500 PLNm
 • dwukrotnie zwiększono nakłady na modernizację instalacji produkcyjnych
 • w roku 2017 dostępność operacyjna instalacji po raz pierwszy w historii przekroczyła 97%, co plasuje Anwil wśród najbardziej wydajnych przedsiębiorstw produkcyjnych w branży.
 • w latach 2017/2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe na rozbudowę instalacji nawozowych i budowę nowej instalacji granulacji. Wartość projektu ok 800 PLNm
 • w latach 2015, 2016 oraz 2017 przeprowadzono ankiety zaangażowania pracowników. W 2017 wskaźnik zaangażowania osiągnął wartość 56%, przy ogólnej satysfakcji pracowników na poziomie 67%, co stawia Anwil obecnie pośród najlepszych pracodawców w Polsce   

W okresie pełnienia funkcji prezesa Zarządu unormowano współpracę ze Związkami Zawodowymi, organizacjami finansowanymi przez Spółkę (klubem sportowym Anwil Włocławek, fundacja Anwil dla Włocławka) oraz administracją lokalną

Inne aktywności:

Członek Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins w okresie 11/2014 – 02/2018; członek grupy menedżerskiej PKN Orlen – Top 30; członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; przedstawiciel Anwil SA w Fertilizers EUROPE; panelista  Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencji Polska Chemia oraz Executive Forum; mentor na Uniwersytecie Łódzkim

 

Basell Orlen Polyolefins – Dyrektor Finansowy, członek Zarządu                07/2007 – 11/2014                                                      

Basell Orlen Polyolefins (BOP) to największy w regionie producent polyolefin (LDPE, HDPE, PP) z łącznym wolumenem sprzedaży ok 800 tys. ton. i rocznymi przychodami na poziomie ok. 4 mld PLN. Spóka należy w 50% do PKN Orlen i w 50% do Lyondell Basell (LYB), Huston/Texas. Zatrudnia ok. 400 osób.

 • reprezentował PKN Orlen w zarządzie BOP i w kontaktach z LYB
 • nadzorował rozrachunki BOP z udziałowcami w ramach umowy JV
 • nadzorował przygotowanie sprawozdań finansowych w polskich, międzynarodowych oraz amerykańskich standardach rachunkowości, sporządzanie bieżących i strategicznych analiz finansowych oraz podatkowe i windykacyjne postępowania administracyjne i cywilne
 • odpowiadał za bezpieczeństwo oraz rozwój systemów informatycznych
 • zarządzał ryzykiem płynności, walutowym, kredytowym
 • przeprowadził refinansowanie kredytu konsorcjalnego (ok.250 mEUR;  Bank Pekao SA, ING Bank SA, Nordea Bank Polska SA, BGŻ SA; doradca prawny – Clifford Chance);
 • przeprowadził proces restrukturyzacji konsorcjalnej umowy kredytowej (320 mEUR – Bank Pekao SA, ING Bank SA, Rabobank SA, BNP Paribas, WESTLB AG, London Branch/WESTLB  Bank Polska SA, KBC Bank N.V./Kredyt Bank SA, PKO BP, Societe Generale),

Orlen Asfalt sp. z o.o.- dyrektor finansowy, członek zarządu                        01/2006 – 07/2007

Orlen Asfalt jest jednym z dwóch istotnych producentów asfaltów drogowych w Polsce.

Doradztwo z zakresu finansów, zarządzania oraz nieruchomości                 09/2004 – 01/2006

Pekao Leasing sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych                   03/2003 – 08/2004

Jedna z największych w Polsce firmy oferująca finansowanie leasingiem nabycia m.in. samochodów, urządzeń, nieruchomości i przedsiębiorstw

Pekao Development sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych          10/1999 – 02/2003

Spółka deweloperska działająca w obszarze inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, prowadzącą działalność na terenie całej Polski.

Bank Pekao SA, Centrala

Centrum Finansowania Przedsiębiorstw – zastępca dyrektora                     11/1997 – 09/1999

 

Centrum Finansowania Przedsiębiorstw odpowiadało za konsorcjalne finansowanie przedsiębiorstw, zarządzanie portfelem kredytów konsorcjalnych banku, finansowanie nieruchomości i przedsiębiorstw o wartości przekraczającej limity pozostałych jednostek Banku oraz przygotowanie emisji, rynek wtórny i zarządzanie portfelem dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Od 1998.08 do 1999.11 był członkiem Rady Nadzorczej Wytwórni Silników „PZL-Mielec”

 

Petrobank SA (obecnie Bank Nordea SA)                                                     08/1994 – 11/1997

Ostatnie stanowisko – kierownik zespołu inwestycji kapitałowych

 

Zespół zajmował się inwestycjami na rachunek banku w akcje przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz Skarb Państwa

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe – zarządzanie                          2002

Uniwersytet Łódzki, wydział ekonomiczno-socjologiczny, studia magisterskie  1983-1988

Makler papierów wartościowych, licencja nr 1005

Liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania

Znajomość języków obcych: Angielski: bardzo dobry w mowie i piśmie