relacje inwestorskie > spółka >

Rada nadzorcza

Spółka

Hermann-Josef Christian

Członek Rady Nadzorczej

Hermann-Josef Christian, obywatel Niemiec, nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Hermann-Josef Christian w latach 1965 – 1968 pobierał naukę w zawodzie pracownika biurowo-administracyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Następnie w latach 1974 – 1976 uzyskał Dyplom Państwowy Ekonomista a następnie w latach 1976 – 1978 kontynuował naukę w zawodzie Księgowy Bilansista.
Przebieg kariery zawodowej
od 2013 Członek Rady Nadzorczej w spółce Decora S.A., Środa, Polska
1998 – 2007 Prezes Zarządu w spółce Hampex GmbH, Dierdorf
1996 – 2007 Prezes Zarządu w spółce Saniku GmbH, Anhausen
1994 – 2004 Członek Zarządu w spółce Decora Sp. z o.o., Środa, Polska
1996 – 2006 Członek Zarządu w firmie Dusar Industrie, Środa, Polska
1994 – 2006 Członek Zarządu oraz w ostatnim czasie Członek Rady Nadzorczej w firmie Aquaform, Środa, Polska
1992 – 2006 Kierownictwo handlowe w firmie Saniku, Couvet, Szwajcaria
1989 – 2000 Kierownictwo handlowe w firmie Shower Star, Tilburg, Holandia
1994 – 2007 Zwiększenie zakresu odpowiedzialności w firmie Dusar GmbH
1998 – 2007 Dyrektor zarządzający Działy finansowy, kadr, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz controllingu
1992 – 1997 Dyrektor kierownictwa handlowego
od 1983 Prokura
od 1981 Pełnomocnictwo handlowe
od 1979 Kierownik działu prowadzenia ksiąg finansowych
1976 – 1979 Kierownik działu księgowości w firmie Ohrem w Hürth
1973 – 1974 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Brigitte Geschenke Hachenburg
1971 – 1973 Służba wojskowa
1968 – 1971 Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Rudolf Giehl Kirburg
Zgodnie ze złożonym przez Pana Hermann-Josefa Christian oświadczeniem: wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Hermanna-Josefa Christian poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Hermann-Josef Christian nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Hermann-Josef Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.