Raport bieżący 15/2023

Temat: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomień z art. 69 ustawy o ofercie publicznej Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienia: a) sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt […]