Raport bieżący 13/2023

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Treść: Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 czerwca […]